Pridružite se nam lahko tudi preko spleta.

Izberite svoje programe
IZPOLNI IN NAM Pošlji

VPISNI LIST ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

DRUŽBENO NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI

DEJAVNOSTI KULTURE IN KULTURNE DEDIŠČINE

REKREACIJA

Podrobneje o naših tečajih in obveznosti udeležencev

Vpisnina /članarina za šolsko leto 2023 – 2024 znaša 20,00€ in se vplača:

  • na TRR SI 56 1010 0005 4053 051 pri banki Intesa SanPaolo Izola
  • ali na sedežu društva.

S pošiljanjem vpisnega lista in s kasnejšim podpisom na sedežu društva izjavljam, da sem seznanjen/a z dejavnostjo in obveznostjo:

– sofinanciranjem krožkov za celoten čas trajanja programa v študijskem letu. Višina prispevka je odvisna od

velikosti – številčnosti skupine,

  • da bom redno poravnal/a mesečno sofinanciranje krožkov, tudi v primeru prekinitve študija, ki ni posledica objektivnih razlogov (daljša bolezen, itd….),
  • da za nezgode in poškodbe na poti na izobraževanje in na lokacijah, kjer poteka izobraževanje, na ekskurzijah in izletih, ki jih organizira društvo, Andragoško društvo Morje Izola ne prevzema materialne ali druge odgovornosti.

Vse dejavnosti se izvajajo na lastno odgovornost!

Zagotavljanje članskih pravic in obveznosti, obveščanje članov ter vodenje evidenc v zvezi s članstvom in aktivnostmi člana v društvu, je osnova obdelave osebnih podatkov, za to s podpisom tega vpisnega lista dovoljujem, da moje podatke, ki sem jih navedel/la zgoraj, Andragoško društvo Morje Izola (AD) uporablja za

  • namene delovanja društva, vodenje evidence članov, za obveščanje o dejavnostih, delovanje študijskih skupin, obveščanje o vključitvi v izbrano študijsko skupino (članstvo v skupini, plačilo mentorskih ur, obveščanje animatorja, obveščanje mentorja za izobraževalne namene delovanja študijske skupin), obveščanje o raznih dogodkih ter računovodsko obdelavo,
  • da AD Morje lahko zbira in obdeluje moje osebne podatke o izobrazbi in poklicu za namene statistične obdelave (brez povezave z imenom, priimkom in naslovom),
  • prav tako dovoljujem, da se avdio in vizualni posnetki na katerih se pojavljam, lahko uporabijo za javne predstavitve društva in njegove dejavnosti.

AD Morje se zavezuje, da bo zagotovilo varstvo mojih podatkov, skladno z določili Zakona o varstvu podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov – GDPR), Zakona o društvih ter pravilih društva in jih ne bo posredovalo tretjim osebam, razen v primeru zakonske zahteve (n.pr., da v inšpekcijskem postopku razkrije, katere osebne podatke je društvo uporabilo za določen namen.

Seznanjen/a sem, da imam pravico do seznanitve s svojimi podatki, preklica omejitve obdelave, popravka in podaje pritožbe.

Osebni podatki se hranijo do poteka veljavnosti članstva v AD Morje. Svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete (pravica do prekinitve) in s tem prekinete članstvo. Le to se avtomatsko prekine tudi, če ga po preteku enega leta ne obnovite. S prekinitvijo članstva ne boste več prejemali obvestil o dejavnostih AD Morje, vaše podatke pa bomo izbrisali iz evidence. Rok hrambe podatkov v primeru zahteve po izbrisu je 30 dni.

Skip to content