MORJE ZNANJA

Na Univerzi Morje vam ponujamo pester nabor aktivnosti h katerim se iz leta v leto vrača vse večje število udeležencev

Angleščina - začetni splošni tečaj, s poudarkom na konverzaciji

Ewa Wróbel Bonin

Okvirne vsebine:

besedišče:

 • številke, vsakdanji predmeti, države, narodnosti, hrana in pijača, družina, poklici, ura, nasprotja (pridevniki), osnovni glagoli, dnevi, letni časi, barve, vljudnostne fraze, pohištvo, sobe, predlogi

jez. funkcije/situacije:

 • v restavraciji/ kavarni in trgovini, poslavljanje, pozdravljanje, vprašanje za uro

slovnica :

 • glagol biti – trdilna, nikalna ter vprašalna oblika
 • Množina
 • nedoločeni členi a/an
 • sedanjik (Present Simple) – trdilna, nikalna ter vprašalna oblika
 • osebni in svojilni zaimki
 • velelnik

Dejavnosti:

 • pogovor (različne teme in situacije, vaje tipa: igra vlog, dialogi, opisovanje, primerjanje / iskanje razlik itn.)
 • branje (različne vrste besedil, vaje tipa: prav/narobe, dopolnjevanje manjkajočih informaciji, izbira pravilnega odgovora, odgovori na vprašanja)
 • poslušanje (dialogi, opisi, zgodbe, vaje tipa: prav/narobe, dopolnjevanje manjkajočih informaciji, izbira pravilnega odgovora, odgovori na vprašanja)
 • pisanje (odgovori na vprašanja, kratki opisi)
Angleščina - nadaljevalni splošni tečaj, s poudarkom na konverzaciji -III

Okvirne  vsebine: 

besedišče:

 • oblačila in modni dodatki, zunanji videz – opis ljudi,  potovanje, vreme, občutki, počutje, zdravila, bolezni, simptomi, poškodbe

jez. funkcije/situacije:

 • v trgovini z oblačili, v lekarni, predvidevanja in nameni, predlaganje, zavračanje in sprejemanje predlogov

slovnica :

 • sedanjik Present Continuous, primerjava s Present Simple
 • osebni in svojilni zaimki
 • be going to – prihodnost, primerjava s Present Continuous
 • vprašalnice
 • obnova preteklika Past Simple
 • prislovi in pridevniki – primerjava
 • pridevniki s končnico – ing in -ed

Dejavnosti:

 • pogovor (različne teme in situacije, vaje tipa: igra vlog, dialogi, opisovanje, izražanje mnenja, primerjanje / iskanje razlik itn.)
 • branje (različne vrste besedil, vaje tipa: prav/narobe, dopolnjevanje manjkajočih informaciji, izbira pravilnega odgovora, odgovori na vprašanja)
 • poslušanje (dialogi, opisi, zgodbe, vaje tipa: prav/narobe, dopolnjevanje manjkajočih informaciji, izbira pravilnega odgovora, odgovori na vprašanja)
 • pisanje (odgovori na vprašanja, razglednica, kratki opisi)
Angleščina - nadaljevalni splošni tečaj, s poudarkom na konverzaciji - VI

Ewa Wróbel Bonin

Okvirne  vsebine:

besedišče:

 • oblačila in modni dodatki, zunanji videz – opis ljudi,  potovanje, vreme, občutki, počutje, zdravila, bolezni, simptomi, poškodbe

jez. funkcije/situacije:

 • v trgovini z oblačili, v lekarni, predvidevanja in nameni, predlaganje, zavračanje in sprejemanje predlogov

slovnica :

 • sedanjik Present Continuous, primerjava s Present Simple
 • osebni in svojilni zaimki
 • be going to – prihodnost, primerjava s Present Continuous
 • vprašalnice
 • obnova preteklika Past Simple
 • prislovi in pridevniki – primerjava
 • pridevniki s končnico – ing in -ed

Dejavnosti:

 • pogovor (različne teme in situacije, vaje tipa: igra vlog, dialogi, opisovanje, izražanje mnenja, primerjanje / iskanje razlik itn.)
 • branje (različne vrste besedil, vaje tipa: prav/narobe, dopolnjevanje manjkajočih informaciji, izbira pravilnega odgovora, odgovori na vprašanja)
 • poslušanje (dialogi, opisi, zgodbe, vaje tipa: prav/narobe, dopolnjevanje manjkajočih informaciji, izbira pravilnega odgovora, odgovori na vprašanja)
 • pisanje (odgovori na vprašanja, razglednica, kratki opisi)

 

Začetni tečaj italijanskega jezika

Erika Gregorič, mag. ital.

Cilj začetnega tečaja italijanskega jezika v šolskem letu 2019/2020 je spoznati osnove komunikacije v italijanskem jeziku in se naučiti jezika na ravni sporazumevanja. Poleg tega želimo tečajnike naučiti pravilne izgovarjave, pravila povezana z le-tem in branje. Namen je osvojiti besedišče za vsakodnevno in praktično rabo, ob tem pa spoznati  sedanjik in preteklik, določne in nedoločne člene,  ki so sestavni del govora in besedišča, ter jih oblikovati v množini, ločevati med samostalniki ženskega in moškega spola, oblikovanje množine, poimenovanje časa in ure, tednov, mesecev in letnih časov, opis sebe in ostalih, oblikovanje pridevnikov, pravilni in nepravilni glagoli, spregatev v italijanskem jeziku, spoznavanje števil,… Ob tem spoznamo uporabo glagolov essere in avere, esserci in trovarsi, ki pomagajo pri opisovanju situacij in spoznavanju besedišča. 
Pri delu uporabljamo učbenik NuovoProgettoItaliano: Corsomultimedialedilingua e civiltàitaliana, livelloelementare A1-A2 in didaktični material ter vaje, pripravljene po potrebi s strani mentorice tudi glede na želje in potrebe udeležencev z namenom dopolnitve gradiva iz učbenika in dodatne, lažje razlage in podaje snovi. Uporablja se tudi istoimenski delovni zvezek.

 

Nadaljevalni tečaj italijanskega jezika

Erika Gregorič, mag. ital.

V nadaljevalnem tečaju se bomo posvečali besedišču, branju in konverzaciji, da bi udeleženci kar se da samostojno uporabljali italijanski jezik. Besedišče in dialoge bomo spoznavali na podlagi učbenika in ostalih miselnih iger in besedil, pripravljenih s strani mentorice. Ponovili bomo rabo sedanjika in preteklika, saj bomo poznavanje le teh nadgradili v ostale oblike časov v italijanskem jeziku (preteklik imprefetto, prihodnik…). Odkrivali bomo besedišče vsakdanje rabe in jemali snov po učbeniku, kjer smo ostali prejšnje študijsko leto. Na željo udeležencev, predvsem novih, bomo ponovili kakšno poglavje iz prejšnjega leta. Spoznali bomo besedišče (po predlogu učbenika) prostega časa, pravilno in nepravilno spregatev glagolov, poimenovanje datumov, poznavanje in uporabo svojilnih in kazalnih zaimkov, besedišče v baru, restavraciji in kuhinji, besedišče praznikov in potovanj, besedišče vremenske napovedi z uporabo prihodnjika,… Teme, ponovitev besedišča in snovi so lahko pripravljene tudi na željo udeležencev, za katere mislijo, da bi jim prišle najbolj prav.

Pri delu uporabljamo učbenik NuovoProgettoItaliano: Corsomultimedialedilingua e civiltàitaliana, livelloelementare A1-A2 in didaktični material ter vaje, pripravljene po potrebi s strani mentorice tudi glede na želje in potrebe udeležencev z namenom dopolnitve gradiva iz učbenika in dodatne, lažje razlage in podaje snovi. Uporablja se tudi istoimenski delovni zvezek.

GRAFIKA

Irena Lorget Lipovec

. uvod v umetniško geografijo in tehnike,

 1. ploski tisk – ČB monotipija,
 2. ploski tisk – barvna monotipija,
 3. ploski tisk – eksperimentalnost in raziskovanje por monotipiji,
 4. visoki tisk – montažni tisk,
 5. visoki tisk – montažni tisk, tiskanje
 6. visoki tisk – kolagrofija, vrste kolagrofij, grafiki kolagrafij in njihove kolagarije, izdelava matrice z lepilom,
 7. visoki tisk – kolagrafija, tiskanje, signiranje,
 8. visoki tisk – gravura v gips in ročno odtiskavanje,
 9. visoki tisk – linorez vrste linorezov: vrezni, obrezni, kombinirani, črno beli, zasnova matrice ( motiv avtoportret, svetloba in senca na obrazu), rezljanje matrice,
 10. visoki tisk – linorez, tiskanje s prešo in ročno
 11. visoki tisk – linorez; barvni (montažni, barvni iz več matric), izdelava obeh primerov in tiskanje,
 12. priročna »kuhinjska« litografija
 13. sitotisk : delavnica v Ljubljani – MGLC / obisk v umetnikovem ateljeju – obala, ekskurzija oz. delo na terenu,
 14. tiskanje na različne podlage (tekstil, usnje, vrečke),
 15. skupinsko del: odtis
 16. zaključna razstava in evalvacija celoletnega dela, predlogi in načrti za naprej

 

Nožki za linorez, linolej, lepenka, grafični valji, lopatica za nanos barve, grafične barve, gladke podlage za nanos in razvaljanje grafičnih barv, talko, krpe, časopisni papir, grafični papir, kopirni papir, debeli črni vodoodporni flomaster,  čopi,  črni tuš, ravnila, …….

 

Slovenski jezik I

Sonja Toncetič.

Učbenik Slovenska beseda v živo 

Lekcije: LJUDJE (opisovanje ljudi, poimenovanje delov telesa), KDAJ? (časovni izrazi, ura), VSE NAJBOLJŠE (voščila), DRŽAVE IN PREBIVALCI (predstavljanje oseb, opis mesta), NA TRŽNICI (izrazi za nakupovanje, količinski izrazi), KUPUJEMO, KUHAMO (izrazi za nakupovanje in pripravljanje hrane) KJE JE KAJ (izražanje prostorskih razmerij), PROSTOR IN SMER (izražanje prostorskih razmerij, kako ponudimo in sprejmemo pomoč), PROMET (izrazi za potovanja, opravičevanje, izražanje prostorskih razmerij), KAJ STE PO POKLICU (kako se naročimo pri frizerju, zdravniku…), OPRAVKI (kako organiziramo vsakodnevne opravke). 

Slovnica: zaimek: osebni in svojilni, samostalnik: dajalnik in orodnik, glagol: preteklik in prihodnjik, velelni in pogojni naklon.

Slovenski jezik II

Sonja Toncetič

Učbenik Slovenska beseda v živo 1b

 

Lekcije: ZDRAV ALI BOLAN; JUHA, KROMPIR, MESO IN SOLATA; PO OPRAVKIH; KAM BI ŠLI NA IZLET; ZGODBE IZ SLOVENIJE

Slovnica:

 1. sklon samostalnika in pridevnika ter predloga k/h, proti; števni in neštevni samostalniki; posebnosti pri sklanjanju

Pridevnik: stopnjevanje

Glagol, vezava z dajalnikom in tožilnikom, velelnik

Osebni zaimki, daljše in krajše oblike

Veznika: ker, zato

Predlogi: pred, za, pod, nad, med

OSNOVNI RAČUNALNIŠTKI TEČAJ

Katja Rezman

 • uporaba računalnika in njegovega operacijskega sistema
 • poznavanje komponent računalnika
 • uporaba spleta, spletne pošte, komunikacija preko spleta
 • približati uporabo računalnika v vsakdanjem življenju
  poznavanje računalniških komponent
 • računalnikovo okolje (informacije o računalniku, spreminjanje nastavitev namizja,…)
 • delo z namizjem (delo z ikonami, delo z okni,…)
 • upravljanje datotek (imenik/mape, kopiranje datotek, brisanje datotek, iskanje, stiskanje datotek,…)
 • uporaba brskalnikov (iti na url, iskanje na spletu, uporaba zaznamkov,…)
 • elektronska pošta (prednosti, pisanje e-pošte, pošiljanje priponk, upravljaje pošte,…)

 

Nadaljevalni računalniški tečaj

Katja Rezman

Ponovitev osnov uporabe delovnega okolja Windows

Ponovitev pisanja besedila z urejevalnikom Word in nadgradnja

Uporaba interneta in elektronske pošte

Osnove uporabe računalniške preglednice

Digitalna fotografija

Reševanje individualnih problemov po predhodnem seznanitvi z mentorjem

Uporaba USB priklopov (ključ, prenosni diski, fotoaparati in mobiteli)

Varnost na internetu, uporaba pošte in spletnega oblakas.

Umetnostna zgodovina – programski sklopi

Carmen Tisnikar

Posamezna srečanja bodo oblikovana skozi vodilne teme, ki bodo vsakokrat postavile v ospredje sklop del iz umetnostnih zbirk.

Predstavljene bodo kratke zgodbe, značilnosti in vsebine pomembnih del.

Načini in metode dela:

Predstavitev vsebin (predavanja s slikovnim materialom) in pogovor. Ugotavljanje podobnosti ali dejstev na podlagi primerjanja med različnimi umetninami.

Sredstva:

Delovna gradiva bodo učbeniki, fotokopije in fotografije likovnih umetnin, ki bodo večinoma predstavljene s pomočjo PC Power Point projekcije.

 

Novosti:

Program bo vsebinsko uravnotežil teorijo in prakso, ker je predvidenih več fakultativnih ogledov raznih likovnih razstavišč.

 

Astrologija – nadaljevalni tečaj

Jasna Zlobec Dolinar

Vsebinski sklopi se ne spreminjajo, namen letošnjega tečaja bo v enem  delu delo na primerih iz astrološke literature ob primerjavi s kartami udeležencev po različnih sklopih astroloških vprašanj upoštevajoč interese udeležencev.

Drugi del bo namenjen veji astrologije in sicer horarni astrologiji z namenom, da se utrdijo osnovna znanja in predvsem zato, da udeleženci pridobijo in izurijo veščino branja karte. Vsebini se bosta izmenjavali izmenično.

Še vedno bo čas, da se bomo ustavili pri tekočih odmevnih dogodkih in še posebej pri eklipsah (sončne in lunarne) v smislu, kakšen je  njihov vpliv na tekoče leto.

Moram povedati, da je cilj našega druženja preživeti prijetno urico in pol. Zato bo vedno prostor odgovarjanja  na vprašanja ali poglabljanje  kakšnega specifičnega problema.

Uvod v astrologijo

Jasna Zlobec Dolinar

Seznanitev z osnovami astrologije in sicer umestitev astrologije v družbo in v vsakdanje življenje.

 Seznanitev z osnovnimi vsebinami:

 • Znamenja
 • Planeti
 • Hiše

 Aspekti Prvi poskusi tolmačenja lastnih kart.

 

Za vse udeležence se po želji izdela  njihova natalna karta.  Zgornje osnovne vsebine se od vsega začetka aplicirajo na  posamezne karte javnih znanih osebnosti, lahko pa tudi na udeležence tečaja.

 

V predavanja se vključujejo vsebine iz medijev kot na primer mesečne astrološke napovedi. Izdelava kart prek aplikacij za mobilni telefon oziroma računalnik

 

NAUČIMO SE TEHNIK SPROŠČANJA IN MEDITACIJE

ROZANA BAŽEC

Le kdo si ne želi sproščenosti, harmonije, zdravja, globokega in pristnega stika s seboj in še bi lahko naštevala v tej smeri. Naše druženje bo potekalo v smeri učenja različnih tehnik sproščanja ter tehnike meditacije.

Spoznavali bomo kako sprostiti svoje fizično telo, svoja čustva, misli in navsezadnje kako vzpostaviti tisti pristen stik s seboj. S tistim delom sebe, ki nas navdaja z radostjo, optimizom in občutkom, da je življenje navsezadnje vredno Življenja.

 

Slikarska delavnica OSNOVNA

Ksenija Pfeifer

– osnove likovne teorije

 – osnove slikarstva

 – kompozicija

 – vidno ravnovesje

 – različni materiali in tehnike dela

 – kombinacija različnih tehnik 

– kreativno likovno ustvarjanje

– lastni likovni izraz

 

Slikarska delavnica

Ksenija Pfeifer

– nadgradnja likovne teorije

 – različni materiali in tehnike dela

 – kombinacija različnih tehnik 

– kreativno likovno ustvarjanje

 – lastni likovni izraz

 – priprava slik za razstave

 

Nadaljevalni program v fotografiji - V

Remigio Gižonič

Poteka v skupini. Teoretični del se izvaja v učilnici. Praktični del se izvaja na terenu v domačem kraju in izven

 

Program nadaljevalni V:

1.Ponavljanje snovi preteklega šolskega leta in seznanitev s triki Photoshop ter pomen in funkcija posameznega orodja Camera RAW (fiter Camera RAW)

 1. Zaradi znanega stanja in nepredvidenih ukrepov in način dela v učilnici predlagam, da se letos pogosteje srečamo v naravi in sicer:
 2. Foto-extempore v Hrastovlju.
 3. Fotorgariranje na krasu po poteh Pliskavice,
 4. fotografiranje poti in naravo okoli Divaške jame in same jame ( vse po predhodnem

       dogovoru vodičev jame)

 1. Preživitev in ralizacija foto-delavnice v Kropirjevi jami.
 2. Med posamezno foto-delavnico sledi analiza posnetkov.

4. Po možnosti se tudi predstaviti s fotografsko razstavo.

 

Program fotografiji nadaljevalni - II

Remigio Grižonič

 1. Ponavljanje snovi preteklega šolskega leta in seznanitev s triki Photoshop
 2. Temeljita obravnava – pomen in funkcija posameznega orodja Camera RAW (filter Camera RAW)
 3. Glede na situacijo razmer se bodo tudi s skupino »Nadaljevalni II« izvajale foto-delavnice na terenu z namenom se izogniti posledicam. (a. Foto-exstempore v Hrastovlju.
 4. Fotografiranje na krasu po poteh Pliskavice
 5. fotografiranje poti in naravo okoli Divaške jame in same jame (vse po predhodnem dogovori vodičev jame)
 6. Preživitev in realizacija foto-delavnice v Krompirjevi jami)

 

Modelarstvo

Rudi Semelbauer

Izdelki floto ribiških bark katere so bile leta 1959.

Ribiška barka Leuta, Bragoca, Pasara, Kajič.

Razstava modelov, predstavitev modelov v plovbi (mandrač, bazen Delfin)

Posneti dogodke z digitalno kamero.

 

KROŽEK GEOGRAFIJE

Ljuba Medak

Vsebine se bodo vedno prilagodile potrebam in željam skupine geografov!

Predlagane vsebine:

 • spoznavanje bližnje okolice z vsemi elementi družbene in fizične geografije;
 • terensko delo na ekskurzijah;
 • ovrednotenje aktualnega dogajanja doma, v Evropi in drugod po svetu z vidika geografije;
 • spoznavanje značilnosti in vzročno posledičnih zvez posameznih pojavov v bližnji in širši okolici.

Predlagane ekskurzije v študijskem letu 2020/21 (izbor se prilagaja vremenu in željam slušateljev), ki jih nismo realizirali prejšnje šolsko leto:

 • Obisk kamnoloma in kamnoseške delavnice na Krasu;
 • Botanični vrt Ljubljana in Kuclerjev kamnolom apnenca;
 • Krakovski gozd, Pleterje in Kostanjevica;
 • ter po dogovoru še kakšna.

 

Terensko delo bo vedno združeno z vajami iz orientacije. Nekaj bo hoje, a bo poskrbljeno tudi za tiste, ki težje hodijo. Za prevoz se dogovarjamo med tečajniki z osebnimi avtomobili ali po dogovoru z minibusom ali …

Angleški jezik – nadaljevalni tečaj

Aleksandra  Krejči  Bole

Revision lessons: Technology

Unit 7A: How computer literate are you? Save, copy, delete.

Attending a computer course.

 

Unit 7B: Electrical equipment

 

Grammar:Expressing ability; be able to, manage; first or second conditional.

 

Unit 7C: Virus alert! Getting computer viruses; start your own website; spyware;

Unit 7D: What’s the password?

 

Grammar: Use of articles (a/an/the/ no article); indirect and direct questions.

 

One world

Unit 8A: Changing weather Global warming and climate change.

Unit 8B: Recycle your rubbish

Unit 8C: Dangers at sea

 

Grammar: The Passive; quantifiers (a bit of/too much/many/ not enough/plenty of)

URADNE URE DRUŠTVA MORJE

VSAK PONEDELJEK OD 10:00 DO 12.00

TELEFON IN E-MAIL

051 647 856

3univerza.izola@gmail.com

ČLANOV

RAZLIČNIH TEČAJEV IN AKTIVNOSTI

LET DRUŽENJA

UČILNIC NA RAZLIČNIH LOACIJAH

Pridružite se nam:

Naslov: Ulica Giordana Bruna 6, Izola

Telefon: 051 647 856

Email:3univerza.izola@gmail.com

Uradne ure: Vsak ponedeljek od 10:00 do 12:00

Skip to content