ZAPLUJTE Z NAMI NA

NA VALOVIH ZNANJA

Andragoško društvo Morje z vami že 10 let
Spletne strani so še v prenovi, da bomo za vas še boljši

SKLEP UPRAVNEGA ODBORA Z DNE 1.3.2022

Vse člane seznanjamo, da glede na sprostitev ukrepov povezanih s Covid 19, smo pristopili k pripravi izvedbe redne letne skupščine društva, ki bo ob enem tudi volilna.

Potekli so mandati obstoječemu vodstvu, zato je potrebno izvesti kandidacijske postopke za pridobitev novih članov ali potrditev sedanjih članov. Sklic skupščine planiramo še v tem mesecu. Prosimo za vaše sodelovanje.

 V prilogi vas seznanjamo s sklepi Upravnega odbora ter prilagamo Izjavo kandidata.

PREBERITE SI CELOTEN SKLEP 

IZJAVA KANDIDATA

Ali veste, da se nam lahko pridružite tudi preko spleta

in vpisni listi izpolnite na spodnji povezavi?

 

Se vidimo!

Vpisni list

na kratko o nas

Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, v javnosti poznano pod imenom Univerza za tretje življenjsko obdobje, je prostovoljno in neprofitno združenje oseb na področju izobraževanja odraslih in starejših. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju izobraževanja.

Univerza za tretje življenjsko obdobje Morje  združuje študijske skupine, študijske krožke in druge organizirane skupine starejših, ki temeljijo na načelih proste izbire, samo – organiziranosti, prostovoljstva, medsebojne pomoči ter na izmenjavi znanj, izkušenj in kulture med člani skupine in pod vodstvom usposobljenega voditelja ali mentorja.

Študij na Univerzi za tretje življenjsko obdobje je usmerjen v osebnostno rast starejših ter v delo za skupnost (razstave, javne predstavitve, povezovanje s sorodnimi ustanovami, raziskovanje, itd.).

Naslov: Ulica Giordana Bruna 6

Telefon: 051 647 856

Email: 3univerza.morje@gmail.com

Uradne ure: Ponedeljek od  10:00 – 12:00

TRR: SI56 1010 0005 4053 051

urnik

Urnik 2021/22

KOLEDAR AKTIVNOSTI

Prihajajoči dogodki in aktivnosti

29

Marec

Letna skupščina – volilna

Andragoško društvo Morje – Univerza za tretje življenjsko obdobje, sklicuje letno volilno skupščino, ki bo v torek 19.3.2022 ob 17 uri v prostorih Gostinskega šolskega centra v Izoli. 

Podrobnosti

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine
2. Obravnava in potrditev poslovnika o delu skupščie
3. Izvolitev organov skupščine:
– delovnega predsedstva
– zapisnikarja
– dveh overiteljev zapisnika
– verifikacijsko komisijo
4. Podaja poročil:
– poročilo o delu v mandatnem obdobju  2021
– finančno poročilo v letu 2021
– poročilo nadzornega odbora
5. Razprava in sklepanje o poročilih
6. Razrešnica dosedanjim organom društva AD Morje
7. Izvolitev  Volilne komisije in predstavitev  kandidatov v organe društva AD Morje
8. Volitve: 
– 7 članov  Upravnega odbora vključno s predsednikom/co, namestnikom/co,
– 3 člane  Nadzornega odbora
– 3 člane Častnega razsodišča
9. Predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2022
10. Razprava in sklepanje o programu dela in finančnem načrtu
11. Beseda gostom
12. Razno

 Vabljeni:
Predsednica NO Marinka Štoka
Laura Božič

Po skupščini sledi pogostitev, zato vse člane vljudno prosimo, da svojo udeležbo prijavijo na telefonsko štev. 051 647 856 ga. Pola Rotter ali na e-mail univerza@elta.si , najkasneje do petka 25.3.2022

Pričakujemo vašo udeležbo in se veselimo ponovnega srečanja z vami.

ČLANOV

RAZLIČNIH TEČAJEV IN AKTIVNOSTI

LET DRUŽENJA

UČILNIC NA RAZLIČNIH LOACIJAH

Pridružite se nam:

Naslov: Ulica Giordana Bruna 6, Izola

Telefon: 051 647 856

Email:3univerza.morje@gmail.com

Uradne ure: Vsak ponedeljek od 10:00 do 12:00